fbpx

10/03/2023 Rhyddha Cymru rhag Danwyddu Ffosil

13 March, 2023
By Bethan Sayed

10/03/2023

Rhyddha Cymru rhag Danwyddu Ffosil

Climate Cymru yn cefnogi brwydr cyfreithiol Coal Action Network yn erbyn ehangu glo brig Aberpergwm 

Bydd Adolygiad Barnwrol a gyflwynwyd gan y grŵp ymgyrchu, Coal Action Network, yn cael ei glywed ar 15 a 16 Mawrth yng Nghaerdydd, a godwyd yn erbyn methiant Llywodraeth Cymru i ddilyn ei pholisïau cryf yn erbyn cloddio am lo newydd wrth wrthod penderfynu tynged trwydded 2022 i ehangu. glofa Aberpergwm.

Enillodd Cymru’r rhyddid i benderfynu ar ei dyfodol ei hun ar gloddio o dan Ddeddf Cymru 2017. Mae gan Lywodraeth Cymru bolisi cryf yn erbyn cloddio, a dylid cymhwyso’r polisi hwnnw i ehangu pwll glo Aberpergwm. Ers 2021, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod ei dwylo wedi eu clymu oherwydd manylion cyfreithiol am gais ehangu Aberpergwm. Ac eto, aeth Llywodraeth y DU, Awdurdod Glo’r DU, a hyd yn oed Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig Seneddol i gyd ar gofnod i ddatgan y gall Llywodraeth Cymru yn wir gymhwyso Deddf Cymru 2017 i benderfynu tynged y drwydded i ehangu pwll glo Aberpergwm. Ni allai’r naill ochr na’r llall gytuno, ac yn ystod misoedd o bwyntio bys yn y wasg, ni cheisiodd y naill ochr na’r llall ddyfarniad cyfreithiol pendant arno ychwaith—a llithrodd estyniad pwll glo Aberpergwm drwodd.

Dywedodd Daniel Therkelsen o Coal Action Network:

“Mae’r ffordd y mae Llywodraethau Cymru a’r DU wedi taflu’r daten boeth yma rhyngddynt yn y wasg yn chwerthinllyd. Rydym am weld Llywodraeth Cymru yn rhoi ei pholisïau ar waith, ac, os yw hynny’n golygu bod pwll glo Aberpergwm yn cau—byddwn yn mynnu bod unrhyw weithwyr yr effeithir arnynt yn cael eu gwahodd i gynllun peilot Incwm Sylfaenol Cyffredinol fel bod ganddynt amser i drosglwyddo i ddiwydiannau gydag un mewn gweithredaeth. Mae angen dyfodol glanach, mwy disglair arnom. Ni ddylai pobl ifanc orfod penderfynu rhwng gweithio yn y pyllau a diweithdra. Gyda Richard Buxton Solicitors a Bargyfreithiwr Estelle Dehon (KC) ar yr achos, rydym yn hyderus y byddwn yn ennill hwn.”

Dywedodd Emma Eynon, preswylydd yng Nghwmgwrach gerllaw:

“Rydym yn falch o’n treftadaeth lofaol draddodiadol, ond mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gefnogi ddyfodol dilys a chynaliadwy ar gyfer ein cymunedau – gan fuddsoddi llawer mwy mewn busnesau bach a thwristiaeth gan ein bod yn byw mewn ardal o harddwch naturiol mor drawiadol, sydd a chymaint I’w gynnig yn ddiwylliannol.”

Dywedodd Bethan Sayed, Cydlynydd Ymgyrchoedd Cynnes Gaeaf Yma Climate Cymru:

Fel rhan o ymgyrch Cynnes Gaeaf Yma, rydym wedi bod yn gweithio’n galed gyda’n partner Coal Action Network i ymgyrchu dros ddyfodol sy’n rhydd o danwyddu ffosil. Mae angen inni gynnig atebion amgen i’r argyfwng hinsawdd. Mae arnom angen ddiwedd ar glo, a chreu swyddi newydd, gwyrdd a chynaliadwy. Mae’n eironig bod Llywodraeth Cymru, ar ddiwrnod yr achos llys hwn, yn casglu safbwyntiau ar addasu i Net Sero gan bobl Cymru. Os ydyn nhw o ddifrif am newid o ddefnyddio glo, yna dylai UNRHYW ehangiad o byllau glo brig cael eu gwrthod, gan weithio gydag Undebau Llafur a chymdeithas sifil yn gyffredinol i gynnig dewisiadau amgen gwirioneddol a hyfyw ar gyfer dyfodol ein Cenedl.’

You might also like

View all

We’re Hiring! Volunteer Coordinator

New Role: Climate Cymru BAME Community Coordinator

View all

Protect what you love

Tell our leaders to protect the Wales we love from the climate and nature emergency. Send a giant ice heart to the Senedd to show them just how much you care.

Add your voice
Add your voice We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.